கேப்பாப்பிலவு மக்களின் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு

05-02-2017 முல்லைத்தீவு, கேப்பாப்பிலவு, பிலக் குடியிருப்புக் காணிகளை அவற்றின் சொந்தக்காரர்களான 84 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த  மக்களிடம் கையளிப்பதே நியாயமாகும். போரினால், அதுவும் இறுதிப் போர்க்காலத்தில் பாரிய உயிர்… Read more கேப்பாப்பிலவு மக்களின் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு