வடக்கு மாகாண சபையின் முதலமைச்சர் சி.வி. விக்னேஸ்வரன் மீதான நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் பிற்போக்குத்தனமானது.

வடக்கு மாகாண சபையின் முதலமைச்சர் சி.வி. விக்னேஸ்வரன் மீது தமிழரசுக் கட்சித் தலைமையும் அதன் மாகாண சபை உறுப்பினர்களும் சமர்ப்பித்துள்ள நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் அக் கட்சியின் கடைந்தெடுத்த… Read more வடக்கு மாகாண சபையின் முதலமைச்சர் சி.வி. விக்னேஸ்வரன் மீதான நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் பிற்போக்குத்தனமானது.