ஒக்ரோபர் புரட்சியும் பெண் விடுதலையும் ஆய்வரங்கு

புதிய-ஜனநாயக மாக்சிச-லெனினிசக் கட்சியின் ஏற்பாட்டில் மகத்தான ஒக்ரோபர் சோசலிசப் புரட்சியின் நூற்றாண்டை முன்னெடுக்கும் முகமாக நடாத்தப்படும் ஆய்வரங்குத் தொடரின் 7 ஆவது ஆய்வரங்கு ‘ஒக்ரோபர் புரட்சியும் பெண்… Read more ஒக்ரோபர் புரட்சியும் பெண் விடுதலையும் ஆய்வரங்கு

சைட்டம் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி முழுமையாக அரசுடைமையாக்கப்பட வேண்டும்

சைட்டம் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி மூடப்பட்டு முழுமையாக அரசுடைமையாக்கப்பட வேண்டும் என்னும் அனைத்துப் பல்கலைக்கழக மாணவர்களதும் பெற்றோரதும் வைத்தியர்களதும் கோரிக்கை முற்றிலும் நியாயமனாதாகும். ஆனால் நல்லாட்சி முகமூடி… Read more சைட்டம் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி முழுமையாக அரசுடைமையாக்கப்பட வேண்டும்