முள்ளிவாய்க்காலில் இடம்பெற்ற கொடூர மனிதப் பேரவலத்தை நினைவுகூர்ந்து அஞ்சலிப்பது அவசியமாகும்.

14-05-2018 — இன ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாகி நிற்கும் தமிழ் தேசிய இனத்தின் விடுதலை வேட்கையையும், சுயநிர்ணய உரிமை அடிப்படையிலான ஐக்கியப்பட்ட இலங்கைக்குள் அரசியல் தீர்வையும், மனித உரிமைகளையும்… Read more முள்ளிவாய்க்காலில் இடம்பெற்ற கொடூர மனிதப் பேரவலத்தை நினைவுகூர்ந்து அஞ்சலிப்பது அவசியமாகும்.